Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, trajecten en digitale producten van WietskeHoekstra-Autismecoach. Gebruik maken van een aanbieding of downloaden van gratis of betaalde producten bij WietskeHoekstra-Autismecoach houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Facturen worden via mail verzonden.
 3. Met het accepteren van een aanbieding gaat koper een definitieve koopovereenkomst aan met WietskeHoekstra-Autismecoach.
 4. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij WietskeHoekstra-Autismecoach.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van WietskeHoekstra-Autismecoach.
  U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
 2. WietskeHoekstra-Autismecoach garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. WietskeHoekstra-Autismecoach is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
 2. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet of telefonisch. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan WietskeHoekstra-Autismecoach. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

 1. Op de digitale producten van WietskeHoekstra-Autismecoach berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
 2. Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Diversen

 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WietskeHoekstra-Autismecoach vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
 2. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u vragen? Mail naar info@wietskehoekstraautismecoach.nl